מועדונים

 ארמדה מועדון שחזור מאה 14

מועדון שחזור מאה 12 - RH 

ממלכת ירושלים

 מועדון קרבות אבירים - MFC 

מועדון ירי קשת מסורתי - JTAC