HOME.png

מסעות חווייתיים רגליים ברוח התקופה המשוחזרת.

המשתתפים מצוידים לרבות לבוש, נעליים, תרמילים, מימיות וכו' אותנטיים. בחלק מהמסלולים קיימות גם סדנאות מלאכה ושחזור קרבות היסטוריים