HOME.png

שחזור  של ימי הביניים - הוא מושג מאוד רחב  שכולל בתוכו שיחזור ביגוד, כלים, מאהל,

ציוד מיגון ולחימה.

זה נותן לנו הזדמנות להבין את ההיסטוריה שלנו בצורה הרבה יותר מובנת ומוחשית. 

אנחנו שמחים לחלוק איתכם את הידע שצברנו 

על ידי פסטיבלים, טורנירים של אבירים,מחנות ומסעות ימי הביניים.