HOME.png

הוקמה  בסוף 2011 לצורך השתתפות ישראל באליפות עולם בקרבות ימי הביניים

 "קרב האומות"

הוקמה ב2015  על ידי ראשי מועדונים של שחזור   היסטוריה לצורך פיתוח תנוע  ומודעות החברתית בהיסטוריה