HOME.png

ירי קשת מסורתי - התפתח בארץ בתחילת שנות אלפיים. הקשתים שלנו מדריכים מקצועים שיכולים לחלוק אתכם הרבה מידע וניסיון על חץ וקשת של ימי הביניים!