מיקום - ירושלים

קשר - גנדי 0525696037

ממלכת ירושלים - מועדון שחזור מאה 12

HOME.png

 תחום - היסטוריה חיה,עבודות מלאכה ומסע קרני חיטיןו