HOME.png

שחזור היסטוריה הוא שיטה עדכנית וחווייתית לחקור וללמוד היסטוריה באמצעות התנסות פעילה בתחומי חיים מגוונים מתקופות ומאזורים שונים.

מלאכות הנותנות חחויה של יצירה והבנה מלאה איך זה היה פעם!

מלאכות שאנו לומדים ומלמדים:

ייצור נייר,קליעת סלים,תוויה ואריגה,בניית קשת,ושיריון טבעות ועוד הרבה יותר!