חוקים וכללים לקרבות אבירים 

HOME.png

 סייף היסטורי - מותר לתקוף רק עם הנשק . ניצחון לפי הניקוד

דו קרב מקצועי - מותר לתקוף עם הכל ,ניצחון לפי הניקוד

קרבות קבוצתיים (בוהורט) -מותר לתקוף עם הכל,

מטרה להטיל על הרצפה  את כל הקבוצה של יריבים

 אסור לדקור עם הנשק, להרביץ לכפות רגליים ואיזור אשכים, לחנוק,ללחוץ נגד כיוון המפרקים